Saavutettavuusseloste

På svenska

Tämä saavutettavuusseloste koskee HeiaHeia- ja MarsMars-mobiilipalveluja. Palvelujen tuottaja HeiaHeia Oy pyrkii takaamaan palvelujen saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamista koskevan lain 306/2019 mukaisesti.

Vaatimusten täyttäminen

HeiaHeia- ja MarsMars-mobiilipalvelut täyttävät Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset mainitaan alla kohdassa Ei-saavutettava sisältö.

Ei-saavutettava sisältö

Seuraava sisältö ja/tai toiminnot eivät ole vielä vaatimusten mukaisia:

 1. Kaikki palvelun sisältämiä kuvia ei voi kuvata tekstimuodossa. Suunniteltu kehitys: siirrymme kaikissa mahdollisissa tapauksissa staattisista kuvista sovelluksessa piirrettyihin ominaisuuksiin, joka mahdollistaa paremman saavutettavuuden. (WCAG 1.1)
 2. Emme tarjoa vaihtoehtoa kaikelle aikasidonnaiselle medialle (esim. video). Kohtuuton rasite: suunnitelmissamme ei ole tarjota kaikille palvelun sisältämille videoille vaihtoehtoa. (WCAG 1.2)
 3. Kaikkea palvelun sisältöä ei voi esittää mukautettavin tavoin. Tietyt palvelun ominaisuudet tarjotaan tällä hetkellä staattisina kuvina, joita ei voi esittää muin tavoin. Suunniteltu kehitys: siirrymme soveltuvin osin sovelluksessa piirrettyihin ominaisuuksiin. (WCAG 1.3)
 4. Palvelu sisältää joitain videoita, jotka sisältävät tekstiä ja/tai ääntä. Suunniteltu kehitys: nämä sisällöt korvataan saavutettavalla sisällöllä. (WCAG 1.4)
 5. Palvelu sisältää sivuja, joissa oman sijainnin määrittäminen ei ole helppoa. Kaikki päänäkymät ovat helposti navigoitavia, mutta jotkin syvemmällä sovelluksessa olevat näkymät eivät ole täysin saavutettavia sen suhteen, kuinka hyvin pystyt määrittämään sijaintisi sovelluksessa. Suunniteltu kehitys: parannamme navigoitavuutta esim. parannetuilla linkkien ja headingien kuvauksilla. (WCAG 2.4)
 6. Sovelluksen kaikki lomakkeet ja virheviestit eivät ole täysin saavutettavia. Suunniteltu kehitys: käymme lomakkeet ja virheviestit systeemaattisesti läpi ja parannamme niiden saavutettavuutta. (WCAG 3.3)
 7. Kaikki sovelluksesta avaamamme verkkosivut eivät ole täysin saavutettavia. Suunniteltu kehitys: optimoimme kokemuksen itse hallinnoimillamme verkkosivuilla. Esim. puettaviin laitteisiin liittyvät verkkosivut eivät ole hallinnnassamme. (WCAG 4.1)
 8. Sovelluksen toiminta suurimmilla suurennustasoilla puutteellista. Useimmat sovelluksen näkymät eivät toimi suurimmilla suurennustasoilla, koska tekstimäärä ei mahdu käyttöliittymän elementteihin maksimaalisella kirjasinkoolla. Tämän korjaaminen olisi kohtuuton rasite, koska koko sovelluksen käyttöliittymä pitäisi toteuttaa uudelleen. (WCAG 1.4.4)
 9. Kontrasti tietyissä brändätyissä elementeissä ei riittävä. Tietyt palvelun elementit eivät täytä kontrastivaatimuksia, esimerkiksi sinisen taustavärin johdosta. Näiden elementtien muuttaminen olisi kohtuuton rasite, koska se vaatisi palvelun ja mahdollisesti koko yrityksemme uudelleenbrändäämistä. (WCAG 1.4.3)
 10. Osa kosketusnäytön valittavista elementeistä ei täysin saavutettavia. Pääosa kosketusnäytön valittavista käyttöliittymäelementeistä on saavutettavia, mutta rajallinen määrä elementeistä ei täytä minimikokovaatimuksia. Nämä elementit eivät ole kriittisiä ja palvelun käytön kannalta ja näiden ei täysin saavutettavien elementtien muuttaminen olisi kohtuuton rasite, koska niiden muuttaminen vaatisi palvelun päänäkymien uudelleensuunnittelun ja -toteutuksen. (WCAG 2.5.3)
 11. Palvelua ei voi käyttää vaakatilassa. Palvelua ei ole suunniteltu käytettäväksi sekä pysty- että vaakatilassa (poislukien videosoitin). Tämän muuttaminen olisi kohtuuton rasite, koska se vaatisi koko käyttöliittymän uudelleensuunnittelun ja -implementaation.
 12. Mobiilipalvelun ylläpitoon käytetyt verkkopalvelunäkymät eivät täytä saavutettavuusvaatiumuksia. Näitä näkymiä ei ole tarkoitettu yleiseen käyttöön, vaan ne on tarkoitettu rajatuille erityiskäyttäjäryhmille. Näiden näkymien muuttaminen olisi kohtuuton rasite.
 13. iOS-alustassa on tiettyjä rajoituksia, jotka voivat vaikuttaa fokusoidun elementin käyttäytymiseen, kun palataan tiettyyn näkymään. Erityisesti, kun iOS-sovelluksessamme siirrytään takaisin edelliseen näyttöön tai näkymään, tarkennettu elementti saattaa joskus palata sivun yläosaan. Tiedostamme, että tämä voi aiheuttaa haasteita käyttäjille, jotka luottavat fokuksen johdonmukaiseen sijoittamiseen, erityisesti niille, jotka käyttävät VoiceOverin kaltaisia avustavia teknologioita. Vaikka olemme pyrkineet lieventämään tätä ongelmaa, iOS-alustan rajoitukset estävät meitä saavuttamasta saumatonta kokemusta tältä osin.

 

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Seloste on julkaistu 22.6.2021. Ei-saavutettavan sisällön kohta #13 lisätty 06.06.2023.

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa?

Pyrimme jatkuvasti parantamaan verkkopalvelun saavutettavuutta. Jos löydät sivustolta ongelmia, joita ei ole kuvattu tässä selosteessa, ilmoita niistä meille. Otamme mielellämme vastaan myös muita huomioita ja parannusehdotuksia sivuston saavutettavuudesta.

Anna saavutettavuuspalautetta tällä verkkolomakkeella.

Saavutettavuuden valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen meiltä saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
Saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
p. 0295 016 000 (vaihde)

Lataa sovellus!