Käyttöehdot

14.3.2024

Muutosloki:

- Päivitetty ehdot käyttäjän sähköpostille
- Päivitetty ehdot käyttäjän salasanalle

1. Käyttöehtojen soveltaminen

1.1. Nämä käyttöehdot (”Käyttöehdot”, “Ehdot”) ovat sopimus HeiaHeia Oy:n (“HeiaHeia”, “Palveluntarjoaja”) palvelujen ja tuotteiden (“Palvelu”) tuottajana ja sinun Palvelun loppukäyttäjänä (“Käyttäjä”) välillä. HeiaHeia tuottaa erilaisia palveluja suoraan loppukäyttäjille, työnantajien kautta jaeltuna sekä kanavakumppanien kautta jaeltuna. Palveluihimme kuuluvat mm. erilaiset digitaaliset hyvinvointipalvelut sekä etävalmennus digitaalisten työkalujen kautta  jaeltuna. Kun otat palveluitamme käyttöön, hyväksyt samalla aktiivisesti Käyttöehtomme ja Yksityisyysperiaatteemme. Nämä Käyttöehdot pätevät kaikessa HeiaHeia Oy:n vuorovaikutuksessa kanssasi sekä kaikkien niiden HeiaHeia Oy:n palveluiden ja tuotteiden yhteydessä, jotka viittaavat tähän dokumenttiin.

1.2. HeiaHeia Oy:n ja sen asiakkaiden välistä suhdetta käsittelevä sopimus on erillinen “Commercial Terms for Corporate Clients” -dokumentti, tai muu kaupallinen sopimus HeiaHeia Oy:n ja asiakkaan välillä. Nämä kaupalliset sopimukset eivät korvaa tai kumoa tai ole ristiriidassa loppukäyttäjän hyväksymien Käyttöehtojen tai Yksityisyysperiaatteiden kanssa.

1.3. Nämä käyttöehdot kattavat seuraavat HeiaHeia Oy:n tuottamat palvelut sekä mahdollisesti muita palveluita, joiden käyttöönotossa viitataan tähän dokumenttiin: digitaaliset hyvinvointipalvelut (HeiaHeia, HeiaHeia Pro), sekä HeiaHeia Oy:n tuottaman ja Suomen Puolustusvoimien (“Puolustusvoimat”) loppukäyttäjille tarjoaman MarsMars-palvelun.

2. Perusehdot

2.1. Käyttäjä on yksinomaan itse vastuussa kaikista toiminnoista, mitä hänen käyttäjätilinsä alaisuudessa tapahtuu. Säilytä kirjautumistietosi huolellisesti. Kirjaudu sisään luotettavan palveluntarjoajan tarjoamalla sähköpostiosoitteella ja päivitä kirjautumiseen käytetty sähköpostiosoite, jos olet menettämässä pääsyn edelliseen osoitteeseen. Valitse turvallinen salasana (vähintään 12 merkkiä, isoja ja pieniä kirjaimia, numeroita ja erikoismerkkejä). Palvelu ei tuo 2-vaiheista tunnistautumista loppukäyttäjille.

2.2. Edellytämme asiallista ja kohteliasta käytöstä kaikilta Käyttäjiltämme: älä hyväksikäytä, häiritse, uhkaile tai pelottele muita Käyttäjiä tai HeiaHeia Oy:n henkilökuntaa tai kumppaneitamme tai asiakkaitamme. Älä esiinny vieraalla henkilöllisyydellä. Mikäli toinen Käyttäjä ei halua kommunikoida kanssasi, kunnioita hänen yksityisyyttään.

2.3. Palvelun käyttö laittomiin tai luvattomiin tarkoituksiin on kiellettyä. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Suomen lakia ja muita paikallisia lakeja (sisältäen rajoituksetta tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet).

2.4. Käyttäjä ei saa muuttaa, muokata tai hakkeroida Palvelua.

2.5. Käyttäjä ei saa muuttaa tai muokata toista palvelua niin, että se virheellisesti yhdistetään Palveluun.

2.6 Käyttäjä ei saa käyttää Palvelua millään tavalla tarkoituksenaan hankkia tietoa tai materiaalia, jota ei tarkoituksellisesti jaeta Palvelussa.

2.7. Käyttäjä ei saa yrittää hankkia luvatonta pääsyä mihinkään Palvelun osaan.

2.8. Käyttäjä ei saa tutkia, skannata tai testata minkään Palvelun osan haavoittuvuutta tai murtaa Palvelun tietoturva-, tietosuoja- tai tunnistautumismekanismeja.

2.9. Käyttäjä ei saa jäljittää tai yrittää jäljittää mitään tietoa yhdestäkään Palvelun käyttäjästä tai vierailijasta.

2.10. Käyttäjä ei saa jakaa toisen käyttäjän Palvelussa jakamia tietoja Palvelun ulkopuolelle ilman toisen käyttäjän suostumusta.

2.11. Käyttäjä ei saa aiheuttaa kohtuutonta teknistä kuormitusta Palvelulle.

2.12. Käyttäjä ei saa käyttää laitteita, ohjelmistoja tai menetelmiä, jotka häiritsevät tai pyrkivät häiritsemään Palvelun toimintaa.

2.13. Käyttäjä ei saa luoda tai lähettää ei-toivottuja sähköposteja tai muita viestejä muille käyttäjille.

2.14. Käyttäjä ei saa välittää matoja, viruksia tai muita vahingoittavia koodeja sivuston kautta.

2.15. Jos suljemme käyttäjätilisi, et saa luoda uutta tiliä ilman lupaamme.

Käyttöehtojen vastainen toiminta tai muu häiritsevä käyttäytyminen muita käyttäjiä tai Palvelua kohtaan johtaa Käyttäjän tilin sulkemiseen.

3. Rekisteröityminen ja tilin turvallisuusehdot

Toiveemme on, että Käyttäjät kirjautuvat palveluun omalla nimellään ja henkilötiedoillaan. Seuraavia velvoitteita sovelletaan kirjautumiseen ja tilin turvallisuuden ylläpitämiseen:

3.1. Käyttäjä ei saa antaa väärää tai harhaanjohtavaa henkilötietoa Palvelussa tai luoda tiliä kenellekään muulle henkilölle kuin itselleen ilman tämän suostumusta.

3.2. Käyttäjä ei saa käyttää tiliä kaupalliseen tarkoitukseen (kuten tilapäivitysten myyntiin mainostajalle).

3.3. Käyttäjän tulee olla täyttänyt 13 vuotta. Jos käyttäjän kotimaan paikallinen lainsäädäntö asettaa korkeamman ikärajan sosiaalisen median palveluille, tämä korkeampi ikäraja pätee.

3.4. Käyttäjä on velvollinen päivittämään yhteystietonsa ja pitämään ne ajantasaisina.

3.5. Käyttäjä ei saa jakaa salasanatietojaan, antaa kenenkään käyttää tiliään tai muutoin vaarantaa tilinsä turvallisuutta.

3.6. Käyttäjä ei saa siirtää tiliään toiselle ilman Palveluntarjoajan kirjallista suostumusta.

3.7. Palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden poistaa tai muokata Käyttäjän henkilökohtaisia tietoja, mikäli meillä on peruste pitää niitä epäasiallisina (esimerkiksi tilanteissa, joissa tavaramerkin haltija valittaa käyttäjänimestä, joka ei läheisesti liity käyttäjän omaan nimeen), emme kuitenkaan aktiivisesti moderoi käyttäjien luomaa sisältöä.

4. Yleiset ehdot

4.1. Palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden muokata Palvelua mistä tahansa syystä milloin tahansa. Palveluntarjoaja ilmoittaa Käyttäjille suuremmista muutoksista Palvelussa.

4.2. Palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä tarjoamasta Palvelua kenelle tahansa, mistä syystä tahansa ja milloin tahansa.

4.3. Palveluntarjoaja ei ole velvoitettu, mutta se voi oman harkintansa mukaan poistaa sisältöä ja käyttäjätilejä, jotka sisältävät laittomia, loukkaavia, uhkaavia, herjaavia, halventavia, epäsiveellisiä tai muutoin epäasiallisia tietoja tai jotka vahingoittavat tekijänoikeuksia tai näitä ehtoja.

4.4. Palveluntarjoaja ei esimoderoi käyttäjien luomaa sisältöä palvelussa. Palvelun käyttäjät ja muut osapuolet voivat ilmoittaa asiattomasta tai laittomasta sisällöstä sähköpostitse osoitteeseen helpdesk@heiaheia.com

4.5. Käyttäjä on vastuussa kaikista tiedonsiirtomaksuista kokonaisuudessaan käyttäessään Palvelua (sisältäen rajoituksetta Internet-yhteydestä sekä mobiilidatan siirrosta aiheutuvat kustannukset). Saatamme tarjota maksullisia palveluja, joiden käytöstä voidaan periä niiden yhteydessä yksilöityjä maksuja. Saatamme myös asettaa nähtäville tai lähettää käyttäjille kohdistettuja mainoksia Palvelussa tai Palvelun kautta.

4.6. Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia ja yksinomainen tuomiovalta on suomalaisilla oikeusistuimilla.

4.7. Mikäli jokin näiden Käyttöehtojen kohta on tullut pätemättömäksi, tulee se poistaa tarpeellisessa vähimmäislaajuudessa ja korvata voimassa olevalla ehdolla, joka parhaiten vastaa näiden Käyttöehtojen alkuperäistä tarkoitusta siten, että nämä Käyttöehdot pysyvät voimassa alkuperäisessä laajuudessaan.

5. Tekijänoikeudet

5.1. Palveluntarjoaja ei vaadi omistus- tai tekijänoikeutta Käyttäjän luomaan sisältöön palvelussa. Kaikki tekijänoikeudet Käyttäjän käyttäjätilillä olevaan ja sinne ladattuun materiaaliin kuuluvat Käyttäjälle (tai lisenssinhaltijoille). Lataamalla sisältöä Palveluun Käyttäjä kuitenkin antaa Palveluntarjoajalle rajoittamattoman, ilmaisen, maailmanlaajuisen, ainaisen ja peruuttamattoman käyttöoikeuden sekä oikeuden kopioida, muuttaa, jakaa, alilisensoida ja valmistaa johdannaisia sisällöstä kaikilla nykyisillä ja tulevaisuudessa kehitettävillä formaateilla ja keinoilla Palvelussa ja sen kautta näiden ehtojen mukaisesti. Erityisesti, mutta ei tähän rajoittuen, Käyttäjä antaa Palveluntarjoajalle perumattoman oikeuden käyttää Palveluun ladattua sisältöä anonymisoituun data-analyysiin tutkimuskäytössä, jonka tulokset saatetaan julkaista. Käyttäjä vakuuttaa, että hänellä on tarvittavat oikeudet luvan antamiseksi. Käyttäjä voi poistaa käyttäjäprofiilinsa milloin tahansa poistamalla käyttäjätilinsä. Käyttäjätilin poistaminen poistaa myös kaiken tekstin ja kuvat, jotka Käyttäjä on tallentanut Palveluun omalle tilillensä, mutta ei poista sisältöä, jonka Käyttäjä on luonut muiden käyttäjien, yhteisöjen tai tiimien profiileihin.

5.2. Palveluntarjoaja noudattaa voimassaolevia tekijänoikeuslakeja. Käymme läpi kaikki vastaanottamamme tekijänoikeusloukkauskanteet ja poistamme sisällön, joka loukkaa tekijänoikeuslakia. Kanteessa tulee ilmetä seuraavat tiedot:

5.2.1. Tekijänoikeuden haltijan tai asiamiehen fyysinen tai elektroninen allekirjoitus;

5.2.2. Kuvaus kyseessä olevasta tekijänoikeusloukkauksesta;

5.2.3. Kuvaus loukkaavasta materiaalista ja riittävä tieto, missä loukkaava materiaali sijaitsee Palvelussa loukkauksen paikantamiseksi;

5.2.4. Yhteystiedot, sisältäen osoitteen, puhelinnumeron sekä sähköpostiosoitteen;

5.2.5. Lausunto, jossa ilmenee, että on syytä olettaa, että kyseessä olevan luvattoman materiaalin käyttö ei perustu tekijänoikeuden haltijan tai edustajan lupaan tai lakiin; ja

5.2.6. Lausunto, että ilmoituksessa olevat tiedot ovat ajanmukaisia ja väärän valan rangaistuksen uhalla, että asiamies on oikeutettu toimimaan tekijänoikeuden omistajan puolesta.

Kanne voidaan lähettää ottamalla yhteyttä osoitteessa helpdesk@heiaheia.com.

6. Vastuunrajoitus

6.1. Palvelu on käyttäjien käytettävissä ja saatavissa ”sellaisena kuin se on” ja ”sellaisena kuin se on saatavissa” -periaatteilla. Palveluntarjoaja ei anna mitään vastetta tai takuita liittyen Palvelun käyttöön tai sen käytön tuloksiin tai Palvelun sisältöön (sisältäen mutta ei rajoittuen seuraaviin: myyntikelpoisuus, sopivuus tiettyyn tarkoitukseen, tyydyttävä laatu, luotettavuus, kolmansien osapuolien oikeuksien loukkaukset). Käyttäjä on tietoinen, että palvelussa voi esiintyä ohjelmistohäiriöitä tai muita saatavuuteen ja käytettävyyteen liittyviä häiriöitä. Lisäksi näihin Käyttöehtoihin sisältyvien vastuuvapauslausekkeiden ja vastuunrajoitusten osalta Käyttäjä nimenomaan hyväksyy, että Palveluntarjoaja ei ole vastuussa missään yllämainituissa tapauksissa.

6.2. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa välittömistä tai välillisistä, erityisistä tai jatkuvista menetyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat Palvelun käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää Palvelua tai tuloksista tai sisällöstä, voimassaolevan lainsäädännön puitteissa.

6.3. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään terveyteen liittyvistä ongelmista, jotka aiheutuvat Palvelun innoittamista tai Palveluun liittyvistä liikunta- tai muista suorituksista tai harjoitteista (sisältäen rajoituksetta sairaudet, loukkaantumiset ja kuoleman). Suosittelemme aina lääkärillä käyntiä, mikäli Käyttäjä on epävarma omasta terveydentilastaan.

6.4. Mikäli Käyttäjä on tyytymätön Palveluun tai mikäli Käyttäjällä on vireillä kanne liittyen Palveluun tai näihin ehtoihin, Käyttäjän yksinomainen keino on lopettaa Palvelun käyttö.

7. Yksityisyys

Palveluntarjoajan Yksityisyysperiaatteissa käydään läpi, miten Käyttäjiltä kerätään henkilötietoja ja miten henkilötietoja käsitellään ja säilytetään. Osana Käyttöehtoja Käyttäjä hyväksyy Yksityisyysperiaatteet ja niiden mukaisen henkilötietojen käytön.

8. Käyttöehtojen muutokset

Palvelun toimintoja ja ominaisuuksia kehitetään jatkuvasti. Palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa Käyttöehtoja milloin tahansa oman harkintansa mukaan. Päivitetyt käyttöehdot tulevat voimaan tässä dokumentissa ilmoitettuna viimeisimmän päivityksen päivämääränä. Mikäli muutokset aiheuttavat merkittäviä muutoksia (“material change”) Käyttöehtoihin, ilmoitamme niistä ennakkoon sähköpostitse. Merkittävät muutokset määritellään Palveluntarjoajan harkinnan mukaan. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy muuttuneita Käyttöehtoja, Käyttäjän yksinomainen keino on Käyttäjätilin sulkeminen ja Palvelun käytön lopettaminen.

Lataa sovellus!