Työhyvinvointia hyvässä seurassa

TPS Banner

 

  • Jääkiekkoseura TPS ja HeiaHeia yhdistävät voimansa.
  • Menestyvän urheilutoiminnan lisäksi TPS tavoittelee toiminnallaan laajempaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja haluaa ottaa vahvempaa roolia alueen elinvoimaisuuden ja hyvinvoinnin edistämisessä.
  • TPS:n organisaatiosta löytyy ainutlaatuista osaamista johtamisen, liikunnan ja hyvinvoinnin saralla ja tätä arvokasta tietotaitoa on haluttu jalkauttaa entistä vahvemmin ja paremmin alueen yrityksiin ja työyhteisöihin.
  • Yhteistyöstä tuloksena TPS:lla on tarjota monipuolinen hyvinvoinnin ohjelmakokonaisuus Turun alueen työpaikoille.

 

Mitä syntyy kun yhdistetään liikunnan ja urheilun huippuasiantuntijat, valmennusosaaminen ja tietotaito Suomen suosituimpaan digitaaliseen hyvinvointipalveluun? Siitä on kysymys TPS:n ja HeiaHeian uudesta yhteistyössä, jonka puitteissa tuotetaan uudenlaista hyvinvointiohjelmaa Turun alueen työyhteisöille 

Hyvinvoivat ihmiset ja urheilijat

HC TPS:ssä on viime vuosina keskitetty osaamisen kehittämiseen sekä tukemaan paitsi pelaajien myös koko TPS organisaation fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua. Toiminnan keskiössä on ihmislähtöinen toimintakulttuuri, jossa tehtävänä on auttaa ympärillä olevia ihmisiä menestymään. 

Uuden strategian mukaisesti TPS haluaa kasvaa ja laajentua huippu-urheilusta kohti laajempaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja ottaa vahvempaa roolia alueen elinvoimaisuuden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Esimerkkinä tästä on juuri julkaistu selvitys, jossa TPS:n toiminnan arvoksi yhteiskunnalle arvioitiin 36 miljoonaa euroa vuodessa.

Huippuluokan asiantuntemusta työpaikoille 

TPS:n organisaatiosta löytyy ainutlaatuista osaamista johtamisen, liikunnan ja hyvinvoinnin saralla ja tätä arvokasta tietotaitoa on haluttu jalkauttaa entistä vahvemmin ja paremmin alueen yrityksiin ja työyhteisöihin. Urheilumaailmasta ammennettuja oppeja on jo hyödynetty menestyksekkäästi TPS:n työhyvinvointipalveluissa. Yrityksille on toteutettu luentoja, valmennuksia, yhteistreenejä sekä tyhy-päiviä ja otteluelämyksiä. 

Toimintaa haluttiin kehittää ja laajentaa seuraavalle tasolle siten että se tavoittaisi entistä laajempia kohderyhmiä ja muodostaisi selkeän ja vaikuttavan ohjelmakokonaisuuden. Tämän toteuttamiseen kumppaniksi valikoitui HeiaHeia.

Miltä kuulostaisi urheilu- ja hyvinvointivalmentaja Erkka Westerlundin luento ja teemaan linkitetty kampanja koko työyhteisölle?

Tai tiimien välinen leikkimielinen kisailu, jossa porkkanana olisi otteluelämys TPS:n aitiossa?

 

Työhyvinvointia hyvässä seurassa

Hyvinvointiohjelma yhdistää TPS:n hyvinvointipalvelut & asiantuntijoiden videosisällöt, virtuaaliset hyvinvointihaasteet, työyhteisön vertaistuen sekä HeiaHeia -sovelluksen sisällöt ja raportointityökalut yhdeksi ja vaikuttavaksi kokonaisuudeksi. 

Näyttökuva 2022-3-18 kello 15.00.01

Ohjelman sisältö on suunniteltu sopivaksi kaikille, iästä ja lähtötasosta riippumatta. TPS:n tuottamat hyvinvointipalvelut- ja toimenpiteet ja niihin linkitettävät HeiaHeia-kampanjat muodostavat rungon hyvinvointiohjelmalle. Kampanjoihin osallistuminen on helppoa ja innostavaa ja niiden avulla ohjelman keskeiset teema ja opit viedään arjen käytäntöihin sekä yrityksen jokapäiväiseen kulttuuriin. Haasteita voidaan toteuttaa erilaisista hyvinvoinnin teemoista ja ja niillä voidaan kannustaa vaikkapa arkiliikkumisen lisäämiseen, uusien lajien kokeiluun tai hyvinvointipisteiden keräämiseen nukkumalla, liikkumalla ja erilaisia mikrotekoja suorittamalla.

Työyhteisön vertaistuki ja työkavereiden kannustaminen työpaikan omassa virtuaaliyhteisössä tukee motivaatiota ja työyhteisön me-henkeä. Työkavereilta saadun tsemppausten lisäksi osallistujat saavat ohjelman aikana tunnettujen TPS-asiantuntijoiden videoterveisiä ja kannustusviestejä. Kaikilla osallistujilla on lisäksi työkalut kännykässä oman hyvinvointinsa seurantaan ja edistämiseen, esimerkiksi ohjelmakirjaston sisältöjä (ml. taukoliikunta) hyödyntämällä. 

Yhdessä enemmän

HC TPS:n liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvä syvällinen osaaminen yhdistettynä HeiaHeian tekniseen ratkaisuun ja kokemukseen tuhansista työhyvinvointiohjelmista antaa ainutlaatuiset valmiudet tukea yrityksiä työhyvinvoinnin edistämisessä. Se mahdollistaa koko työyhteisön kokoamisen yhteen yhteiseen ohjelmaan paikasta riippumatta. Lähde liikkeelle hyvässä seurassa!

Haluatko kuulla lisää? 

HeiaHeia
Kehityspäällikkö Jesse Kaarna
040 701 2374  / jesse.kaarna@heiaheia.com

HC TPS
Asiakkuuspäällikkö Milja Kuikka
040 935 4442 / milja.kuikka@tps.fi

Haluaisitko kuulla miten voit saada sovelluksen organisaatiosi käyttöön?

Lue lisää