Hilti löysi HeiaHeiasta etäaikaan sopivan työhyvinvointiratkaisun


Hilti on Martin ja Eugen Hiltin vuonna 1941 Liechtensteiniin perustama yritys, joka suunnittelee, valmistaa ja myy rakennusalalle suunnattuja edistyneitä teknisiä ratkaisuja, ohjelmistoja ja palveluja. Hilti toimii maailmanlaajuisesti yli 120 maassa työllistäen 30 000 henkilöä. Yli kaksi kolmasosaa Hilti-tiimien jäsenistä työskentelee päivittäin asiakkaiden kanssa. Hilti on päivittäin yhteydessä asiakkaisiin 250 000 kertaa maailmanlaajuisesti eri kanavissa sekä suoraan työmaalla. Hilti työllistää Suomessa 250 henkilöä pääosin myynnissä ja myyntiä tukevissa tehtävissä. 


Keväällä 2020 Hilti kartoitti uusia tapoja tukea henkilöstön jaksamista ja keskinäistä vuorovaikutusta sekä työssä että vapaa-ajalla. Koronapandemia loi kasvavan tarpeen tällaiselle ratkaisulle. 

Henkilöstöjohtaja Tiina Hildén, Hilti Suomi Oy

”Koronaviruksen seurauksena tapahtunut siirtyminen etätyöhön on luonut uusia haasteita työhyvinvoinnille, kun työpäivinä tapahtuva luonnollinen liikkuminen sekä normaali, kasvokkain tapahtuva vuorovaikutus on jäänyt vähemmälle. Yhteisöllisyys on yksi Hiltin vahvuuksista, jota haluamme ylläpitää myös erityisinä aikoina. Halusimme päivittäisten tiimikohtaisten Teams-kohtaamistemme lisäksi tuoda arkeen myös jotakin muuta, vapaamuotoisempaa.

Meillä Hiltillä oli tähän tarkoitukseen käytössä Ilmarisen Parempi Vire -sovellus, jonka päättyessä toukokuussa halusimme löytää alustan, jossa erityisesti hyvinvointitekojen jakaminen ja niihin kannustaminen olisi luontevaa. Valitsimme tähän tarkoitukseen HeiaHeia-palvelun, sillä se oli yhdistettävissä helposti työntekijöillemme henkilöstöetuna tarjottaviin aktiivisuusrannekkeisiin.”

 

Vuoden 2020 saavutuksia

Millaisia kokemuksia henkilöstöllä on HeiaHeiasta? Päätimme kysyä suoraan yhdeltä Hiltin työntekijältä kokemuksia. 

 

Area Retail Manager Katja Okkosen kokemukset HeiaHeiasta: 

Olen töissä Hiltillä ja vastaan Suomen Hilti-myymälöiden myynnistä ja markkinoinnista. Olen ollut Hiltillä töissä vuodesta 2008 saakka ja toiminut urani varrella myös yrityskulttuurin sanansaattajana eli sherpana. 

Hiltin yrityskulttuurissa tärkein voimavara ovat ihmiset. Yrityksenä kannustamme itsestä huolehtimiseen ja henkilöstön hyvinvointiin panostaminen on ollut meillä jo pitkään teemana. Viime vuonna se oli mm. koko kansainvälisen 30 000 työntekijän organisaation läpi leikanneen kaksipäiväisen kulttuurivalmennuksemme teema. Hiltin kulttuurivalmennukset ovat koko henkilöstölle pysähdyspaikkoja, joissa käydään läpi valittua teemaa kulttuurimme näkökulmasta. 

Jokaiselle meille oma hyvinvointi on tärkeää ja se on myös hyvin henkilökohtainen asia: mikä sopii minulle, ei välttämättä sovi sinulle. Tärkeää olisi kuitenkin, että tasapaino aktiivisuuden, ravinnon, levon, unen ja henkisen hyvinvoinnin osalta säilyy ja että sitä ylläpidetään.

Meillä oli keväällä HeiaHeia-haaste aktiivisuudesta ja hyvinvoinnista, ja HeiaHeia sovelluksena on todella helppo käyttää. Se motivoi minua urheilullisempaan ja tasapainoisempaan elämäntyyliin. Olen esimerkiksi kokeillut itselleni uusia liikuntamuotoja. Tavoitteellisena ihmisenä saan puhtia myös erilaisista haasteista, askeleiden seuraamisesta ja ennen kaikkea itseni ylittämisestä. Pieni haaste piristää arkea ja laittaa minulle  lisävaihteen silmään.

Olen itse kiinnittänyt viime vuosina huomiota uneen, ravintoon ja henkiseen hyvinvointiin aktiivisuuden seuraamisen lisäksi. Untani seuraan nyt tarkkaan. Lisäksi keskityn muutenkin palautumiseen ja malttamaton minäni on alkanut harrastamaan myös joogaa ja mindfulness-harjoituksia. HeiaHeia toi säännöllisyyttä kaikkeen tekemiseen, ja olen aloittanut myös haasteita eri hyvinvoinnin aiheiden tiimoilta. Haasteissa on perimmiltään kyse itsensä voittamisesta, koska HeiaHeiassa ei kisata kenenkään kanssa.

Yhteisöllisyys on ollut vahva osa HeiaHeiaa.  Keväällä olen osallistunut lukuisiin koulutuspalavereihin, ja olen ottanut tavaksi mm. venytellä näiden aikana. Aloitin kevään aikana myös säännölliset kävelypalaverit. Nämä toimenpiteet ovat auttaneet minua mm. keskittymään paremmin ja ylläpitämään omia energiatasojani. Lisäksi on ollut myös hienoa huomata, että iso osa työkavereista lähti mukaan. Tästä onkin tullut meille yhteinen aihe palavereiden alkuun “missäs nyt ollaan kävelyllä, tai tuliko venyteltyä”.

Yrityksen virtuaalinen yhteisö toimii! Yhteisöllisyys ja kaverin kannustaminen kuuluu meillä yrityskulttuuriin vahvasti. Nyt sitä on mukava tehdä ja vastaanottaa kannustusta myös työn ulkopuolisista asioista. Tämä luo yhteenkuuluvuutta porukkaan ja luo positiivisella tavalla kilpailuhenkeä. 

Kaikilla meillä on se ”oma juttu”, kunhan sen vain löytää. HeiaHeia tarjoaa kattavasti mahdollisuuksia sen jutun etsimiseen ja tekemiseen!

Haluaisitko kuulla miten voit saada sovelluksen organisaatiosi käyttöön?

Lue lisää

Lataa sovellus!