HeiaHeian vuosi 2020: muutokset siivittivät vahvaan kasvuvaiheeseen

Example for Top content

Vuosi 2020 jää varmasti historiaan lähinnä haasteiden takia. HeiaHeialla oltiin myös uuden edessä, mutta vuosi muodostui monen tekijän summana lopulta hyvinkin positiiviseksi. Erityistä vuotta siivittivät muun muassa seuraavat kohokohdat:

 • Yritysjärjestely: palvelun ja liiketoiminnan onnistunut hankkiminen omaan yritykseen, osaksi Habito-konsernia, kokeneen teknologiatiimin ja uuden toimitusjohtajan käsiin
 • Kysynnän vahva kasvu, jonka tuloksena yritysasiakkaiden määrän moninkertaistuminen
 • Asiakkaiden onnistumiset kanssamme – saavutimme HeiaHeian historian korkeimman asiakastyytyväisyyden (NPS 64
 • Kasvava kansainvälinen kysyntä, uusia asiakkaita noin 10 maasta
 • Uusia yhteistyökumppanuuksia toimialan johtavien organisaatioiden kanssa
 • Uusia suurasiakkaita (julkisen sektorin organisaatioita ja suuryrityksiä)
 • Päänavaus uudelle HYTE-liiketoiminta-alueelle: laaja julkista sektoria koskeva sopimus Kuntien Tieran kanssa ja ensimmäinen koko kunnan kattava käyttöönotto Kemissä
 • Uusia työkavereita
 • Ehkä tärkeimpänä paljon parannuksia itse tuotteeseen, asiakkaan suusta: ”viimeisen 6 kuukauden aikana palvelu on mennyt enemmän eteenpäin kuin moneen vuoteen”

Erityisesti olemme kiitollisia siitä, että merkittävä osa kasvusta on tullut asiakkaidemme ja käyttäjien suositteluiden mahdollistamana – HeiaHeia-tiimi kiittää luottamuksesta! 

HeiaHeia osaksi Habito-konsernia

Keväällä HeiaHeian teknologia ja asiakkuudet siirtyivät yritysjärjestelyssä kokeneen, osaavan tiimin käsiin. Suomalainen teknologiayhtiö Habito Health hankki alustaliiketoiminnan ja ryhtyi välittömästi kehittämään liiketoimintaa, tuotetta ja asiakasprosesseja. 

Habito Health on kansainvälinen teknologiayritys, joka edistää terveyttä ja ehkäisee kroonisia sairauksia näyttöön perustuvilla digitaalisilla tuotteilla ja ratkaisuilla. Markkina ennaltaehkäisevälle terveydenhuollolle on erittäin kovassa kasvussa ja esimerkiksi Saksassa myös lainsäädäntö on päivitetty siten, että terveyssovelluksia voidaan korvata terveysvakuutuksesta. Habiton liiketoiminta-alueita ovatkin Suomen lisäksi muu Eurooppa, erityisesti Saksa ja Pohjoismaat, joissa yrityksellä on useita asiakkuuksia ja strategisia kumppanuuksia. 

HeiaHeia & COVID-19

Pian omistajanvaihdoksen jälkeen alkoi COVID-19 pandemia uhaten yritysten liiketoimintaa ja ihmisten terveydentilaa. Välittömänä vaikutuksena oli siirtyminen etätyöhön sekä HeiaHeialla että erityisesti useissa asiakasorganisaatioissa. Työelämän nopea ja osin pysyvä muutos on näkynyt HeiaHeian palveluiden kysynnän kasvuna. Työyhteisöt ovat etsineet uusia tapoja mahdollistaa yhteisöllisyyttä myös työasioiden ulkopuolella, ja tähän tarpeeseen HeiaHeia on vastannut.

”Koronaviruksen seurauksena tapahtunut siirtyminen etätyöhön on luonut uusia haasteita työhyvinvoinnille, kun työpäivinä tapahtuva luonnollinen liikkuminen sekä normaali, kasvokkain tapahtuva vuorovaikutus on jäänyt vähemmälle. Yhteisöllisyys on yksi Hiltin vahvuuksista, jota haluamme ylläpitää myös erityisinä aikoina. Halusimme päivittäisten tiimikohtaisten Teams-kohtaamistemme lisäksi tuoda arkeen myös jotakin muuta, vapaamuotoisempaa.”

Hiltin henkilöstöjohtaja Tiina Hildén kuvaili asetelmaa blogissamme

Vahvaa liiketoiminnan kasvua, satoja HeiaHeia-haasteita ja uusia liiketoiminta-alueita

Olli Iso-Mustajärvi aloitti HeiaHeian toimitusjohtajana. Aikaisemmin Olli on vastannut mm. Hintsa Performance Oy:n alustaliiketoiminnasta Suomessa. Ollilla on yli 10 vuoden kokemus lukuisista kansainvälisestikin merkittävän kokoisista työkyvyn ja hyvinvoinnin edistämisen ratkaisutoteutuksista mm. vakuutusyhtiöiden, eläkevakuutusyhtiöiden ja monikansallisten suuryritysten kanssa.

Vuoden 2020 aikana, erityisesti uuden toimitusjohtajan aloitettua, tehtiin useita panostuksia kasvuun, ja tuloksia nähtiin jotakuinkin välittömästi. Kysyntä yrityksiltä kasvoi voimakkaasti, sekä Suomesta että ulkomailta. Kasvaneen kysynnän siivittämänä HeiaHeiaa hyödyntävien yrityksien määrä on moninkertaistunut, ja olemmekin päivittäneet rekrytointisuunnitelmiamme.

HeiaHeia on tukenut lukuisia yrityksiä työelämän muutoksessa

Uutena alueena laajensimme toimintaa kuntasektorille, ja aloitimme Kemin kaupungin kanssa uraa uurtavan yhteistyön. Kemi tarjoaa osana HYTE-palveluitaan HeiaHeia-alustaan pohjautuvia ratkaisuja kaikkien kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistämiseen. HeiaHeia on otettu Kemissä hyvin vastaan:

 • yli 10% kaupunkilaisista on palvelun tutkittujen hyötyjen piirissä
 • Kemin kokemuksia on käsitelty lukuisissa medioissa, mm. valtakunnan uutisissa 
 • palvelulle on saavutettu loistava investoinnin tuotto (ROI) jo ensimmäisen käyttövuoden aikana.
HeiaHeia-pääkäyttäjä Olli Kelhä Yle aamussa

Tulemme julkaisemaan Kemin kokemuksista laajemman jutun blogissamme pikapuoliin – pysy kuulolla!

Kunnilla on kasvava tarve vaikuttavien, esteettömien ja kustannustehokkaiden HYTE-palveluiden tuottamiseen. HeiaHeia onkin valittu suomen johtavan kuntatoimijoiden ICT-kumppanin Kuntien Tieran toimesta kuntasektorin digitaalisen hyvinvointiratkaisun toimittajaksi. Tiera tarjoaa nyt HeiaHeia-alustaan pohjautuvaa Tiera Vire -palvelua omistajilleen.

Lisäsimme kierroksia tuotekehitykseen 

Uuden omistajan ja kasvavan liiketoiminnan ansiosta HeiaHeian tuotekehitykseen on voitu satsata enemmän kuin vuosikausiin. Esimerkiksi vuonna 2020 lanseerasimme täysin uudistetun ohjelmakirjaston (teemoina keho, mieli ja parempi työpäivä), työkalut taukoliikunnan tehokkaaseen tukemiseen, kokonaishyvinvoinnin itsearvion ja toimenpidesuositukset sekä mahdollisuuksia toteuttaa uusia tiimikisoja sekä asettaa tavoitteita palvelussa.  

Viime kuukausina palveluun on julkaistu lukuisia parannuksia

HeiaHeia-palvelu yhdistää yksilöllisen ja yhteisöllisen tuen, ja on yrityksen kannalta helppo ja looginen palvelukokonaisuus. HeiaHeia motivoi tutkitusti käyttäjäänsä lähtötasosta riippumatta ja samalla edistää yhteisöllisyyttä. Palvelu on yhteensopiva myös useiden työkykytoimijoiden kanssa niin Suomessa kun ulkomaillakin. Esimerkiksi Mehiläisen asiakkaille aktivoimme palveluun sisältöpaketin, jossa asiantuntijoiden tekemät ohjelmat ovat helposti koko henkilöstön saatavilla osana yrityksen HeiaHeia-palvelua. 

Mitä seuraavaksi? 

Jatkuvasti kasvavan kysynnän ja vuoden 2020 positiivisen kehityksen perusteella HeiaHeian tulevaisuus näyttää valoisalta – uskomme että vahva positiivinen kehitys jatkuu. Tulemme jatkamaan investointeja tuotekehitykseen, mikä tulee näkymään parempana palveluna kaikille käyttäjille – olipa kyseessä sitten yritys-, kunta- tai muu asiakas. Erityisesti tulemme keskittymään yhteisön aktivointiin liittyviin ominaisuuksiin, joita erityisesti HR-ammattilaiset ja kasvavassa määrin myös esimiehet voivat hyödyntää henkilöstön hyvinvoinnin tukemisessa. 

Etätyö on tullut jäädäkseen

COVID19 todennäköisesti (ja toivottavasti) jää taakse lähitulevaisuudessa. Se tulee kuitenkin jättämään työkulttuuriin pysyvän jäljen sekä positiivisessa että negatiivisessa mielessä.

Työmatkustaminen tulee vähenemään, kun aiempaa isompi osuus työtehtävistä on totuttu hoitamaan etänä. Työmatkaliikenteessä säästetään aikaa, mikä mahdollistaa tehokkaamman työajan käytön ja samalla lisää vapaa-aikaa. Esimerkiksi meillä HeiaHeialla tullaan todennäköisesti jatkossa toimistolle vain 1-2 kertaa viikossa. Meillä etätyö on tehostanut toimintaa, esimerkiksi myyjät ovat raportoineet pystyvänsä hoitamaan huomattavasti suurempia määriä asiakaskontakteja kun matkustaminen on vähentynyt. Nämä ovat kaikki positiivisia asioita. 

Kääntöpuolena työkavereihin tutustuminen ja yhteisöllisyyden aikaansaaminen tulee olemaan entistä haastavampaa, sillä tiimeillä tulee olemaan entistä vähemmän luonnollista aikaa ja vuorovaikutusta yhdessä. Työyhteisön tulisi kuitenkin toimia hyvin yhteen joukkueena, jotta yritys menestyy – olemmekin tässä suhteessa uuden edessä. 

Myös tässä uudessa maailmassa HeiaHeia tulee palvelemaan työyhteisöjä luomalla virtuaalisen hyvinvointiyhteisön, jonka avulla työkaverit tulevat tutuksi ja yhteisöllisyys rakentuu luontevasti arjen positiivisten elämäntapojen tiimoilta. Samalla myös yksilöiden hyvinvointi kohenee, mikä on tärkeä osa työkyvyn ylläpitoa ja terveysongelmien ennaltaehkäisyä. 

Haluaisitko kuulla miten voit saada sovelluksen organisaatiosi käyttöön?

Lue lisää

Lataa sovellus!