5 vinkkiä: hyvinvointia etä- ja hybridityöhön

bone

Etä- ja hybridityö on vaikuttanut työhyvinvointiin, ja useissa työyhteisöissä pohditaan tällä hetkellä tulevaisuuden ratkaisuja henkilöstön hyvinvoinnin tukemiseen. 

Meiltä kysytään usein, miten yritykset voivat esimerkiksi: 

  • törmäyttää henkilöstöä, vaalia yhteisöllisyyttä sekä me-henkeä
  • tukea työvirettä, hyvinvointia ja aktiivisuutta tasapuolisesti työpaikalla ja kotikonttorilla 
  • innostaa työyhteisöä liikkumaan ja muuten terveellisten elämäntapojen pariin positiivisella tavalla 
  • saada mukaan laajasti henkilöstöä hyvinvointiohjelmaan.

Haasteet on yksi suosittu HeiaHeia for Workplaces -palvelun ominaisuus. Kokosimme alle kuvaukset viidestä suositusta haasteesta, jotka ovat auttaneet asiakkaitamme mm. yllä olevien kysymysten ratkaisussa. 

Ladataan työyhteisön voimavaroja hyvinvointipisteitä keräämällä 

HeiaHeialla on mahdollista edistää hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Suosituin tapa edistää kokonaisvaltaista hyvinvointia HeiaHeiassa on hyvinvointipisteiden hyödyntäminen. Niitä kerrytetään monipuolisesti erilaisilla hyvinvointiteoilla mm. nukkumalla, askeleilla, terveellisillä lounailla, kannustamalla työkavereita sekä HeiaHeiasta löytyvien ohjelmien, kuten hengitysharjoitusten suorittamisella. 

Hyvinvointipisteiden kerääminen on kannustava, monipuolinen ja matalan kynnyksen tapa edistää ja tukea työyhteisön hyvinvointia, jaksamista ja yhteisöllisyyttä. Kokonaisvaltainen lähestymistapa tukee motivaation kannalta tärkeitä kyvykkyyden ja autonomian tunteita, kun osallistua voi monella eri tavalla tekemällä pieniä merkityksellisiä tekoja.

Hyvinvointipisteiden ympärille rakennettu kampanja sopii hyvin tilanteeseen, kun halutaan tukea henkilöstön voimavaroja, palautumista ja jaksamista. Se on hyvä tapa innostaa niitä henkilöitä mukaan, jotka eivät koe yksinomaan liikuntaan tähtäävää kampanjaa omanaan. 

Asiakasesimerkki: NHK hyödyntää hyvinvointipisteitä henkilöstön hyvinvoinnin edistämiseen

Vinkki: osallistujia voi pyytää jakamaan omia kokemuksiaan teoista, jotka edesauttavat omaa jaksamista ja hyvinvointia. 

Yhdessä maailman ympäri? 

Yhteisessä tavoitteessa kerätään liikuttuja kilometrejä yhdessä työporukan kanssa. Mukaan tavoitteeseen voidaan laskea myös kaikki sellainen liikunta, joka ei suoraan kerrytä matkaa esimerkiksi niin, että yhden tunnin kuntosalilla käynnistä kertyy 5 kilometriä. Kun mukaan lasketaan kaikenlainen aktiivisuus ja liikkuminen, voi jokainen kantaa kortensa kekoon haluamallaan tavalla ja intensiteetillä; kävellen, uiden, pyöräillen, pihatöitä tehden jne.  

Yhteisen maalin tavoittelu tukee me-henkeä, yhteisöllisyyttä, arkiaktiivisuutta ja tavanmuodostusta. Jokainen pääsee seuraamaan tavoitteen etenemistä reaaliajassa HeiaHeia-sovelluksessa. Lisäksi reaaliaikainen kampanjamittari on mahdollista linkittää esimerkiksi intraan tai infotelkkariin. Tavoitteen etenemistä voidaan käydä säännöllisesti läpi esimerkiksi kuukausi- tai henkilöstöpalavereissa, ja auttaa näin aktiivisuutta tukevan kulttuurin muodostumista.

Asiakasesimerkki: Arlan kokemuksia yhteisestä tavoitteesta

Vinkki: yksi tapa lisätä kiinnostusta ja sitoutumista haasteeseen, on linkittää se tavalla tai toisella yrityksen toimintaan. Esimerkiksi organisaationi toimipisteiden tai asiakkaiden kiertäminen. Esim. Suomi – Saksa – USA – Etelä-Korea – Suomi.

Hyväntekeväisyys “liikkumalla hyvää”

Toisten auttaminen ja hyvän tekeminen on tehokas motivaation lähde aktiivisuuden lisäämisessä. Kun iltakävelyllä tai pyörälenkillä edistetään oman terveyden lisäksi yhteistä hyvää, innostaa tämä kokemuksemme mukaan myös sellaisia henkilöitä, jotka eivät välttämättä tavallisesti lähde mukaan “perinteisiin” haasteisiin.

Tavoitteena haasteessa on kerätä työporukalla yhdessä liikuntaa (esim. 2 000 tuntia tai 10 000 kilometriä). Tavoitteen täytyttyä lahjoitetaan etukäteen päätetty avustussumma hyväntekeväisyyteen. 

Mukaan lasketaan kaikenlainen liikkuminen ja arkiaktiivisuus aina halonhakkuusta triathloniin. Tässä haasteessa vain liikkumiseen käytetyllä ajalla on merkitystä. Näin jokainen voi yhtä lailla kantaa kortensa kekoon haluamallaan teholla ja tavalla – oma kuntotaso huomioiden.

Asiakasesimerkki: Alson henkilöstö kerää liikkumalla rahaa hyväntekeväisyysteen

Vinkki: työyhteisöä voi sitouttaa mukaan jo ennen haastetta järjestämällä ennakkoäänestys siitä, mihin tukisummaa halutaan kerätä? Maksuttomia liikuntakerhoja vähävaraisten perheiden lapsille? Ruokaa ja lääkkeitä kehittyviin maihin? Apua uhanalaisten eläinten suojeluun tai ilmastonmuutoksen torjuntaan?

Parempi ja terveellisempi työpäivä hyvinvointiteko kerrallaan

Hyvinvointi ja hyvä työvire rakentuu pienistä mutta säännöllisistä teoista ja valinnoista. Valitsetko hissin sijasta portaat, maltatko pitää palauttavan tauon ja muistatko antaa positiivista palautetta työkaverillesi jne. 

Parempi työpäivä -haaste auttaa työhyvinvointia tukevien valintojen ja tapojen jalkautuksessa yksilö-, tiimi- ja työyhteisötasolla. Vinkkejä ja hyväksi havaittuja käytäntöjä on hedelmällistä jakaa HeiaHeiassa oma työyhteisön kesken. Kannustaminen ja kannustuksen saaminen omilta työkavereilta tukee yhteisöllisyyttä ja kasvattaa motivaatiota. Haaste voidaan toteuttaa myös tiimien välisenä kilvoitteluna, joka tyypillisesti lisää kiinnostusta kampanjaa kohtaan ja sähköistää tunnelmaa.   


Askeleita arkeen ja lisää virtaa työpäiviin 

Arkiaktiivisuus tukee terveyden ja hyvinvoinnin lisäksi työvirettä ja palautumista. Päivittäinen askelmäärä on helppo, tunnettu ja suoraviivainen arjen aktiivisuuden mittari. Etenkin etätöissä askelmäärät jäävät helposti usein varsin alhaisiksi.

Askeleita arkeen -haasteessa tavoitteena on kerätä päivän kuluessa tietty askelmäärä, vaikkapa yli 5 000 askeleen päiviä. Kun askelmäärä ylittyy, ansaitset tiimillesi pisteen. Askeleet saadaan kerättyä automaattisesti puhelimen askelmittarista, sykemittarista tai muista älylaitteista. Myös kirjaaminen manuaalisesti sovelluksessa onnistuu. 

Haaste auttaa yksilöitä tunnistamaan keinoja aktiivisuuden lisäämiseen ja synnyttämään pysyvää muutosta kohti aktiivisempaa arkea. Pisteitä kerätään tiimeinä ja oman tavoitteen toteutuminen muuttuu todennäköisemmäksi kollegoiden kannustaessa toisiaan.

Vinkki: haasteen rinnalle kannattaa miettiä omaan organisaatioon sopivia esimerkkejä ja toimintatapoja askelmäärien lisäämiseen. Esim. tiimipalaveriin osallistuminen kävellen?

Haluaisitko kuulla miten voit saada sovelluksen organisaatiosi käyttöön?

Lue lisää