Arla x HeiaHeia: välbefinnande och teamkänsla

Arla_logo_svg_

Arla valdes till den mest aktiva arbetsplatsen i Finland den 12 januari 2023 i Idrottsgalan i Helsingfors. Företaget har introducerat HeiaHeia-tjänsten och lanserat sitt välbefinnandeprogram med ett öppet sinne redan i januari 2021. Läs om Arlas prestationer och hur företaget har lyckats aktivera sina anställda och öka samhällsandan.

Arla Oy är ett finskt mejeriföretag som erbjuder konsumenterna naturliga smaker från Finland och resten av världen för varje ögonblick på dagen. Företaget är på väg mot en koldioxidneutral framtid och ger ständigt konsumenterna nya möjligheter till hållbara val. Arla har 400 anställda i Finland.

Arla Finland antog HeiaHeia och lanserade sitt välbefinnandeprogram med ett öppet sinne i januari 2021. Resultaten är imponerande:

  • En stor andel av Arlas medarbetare har varit aktiva i samhället, lärt känna varandra från hela organisationen och uppmuntrat varandra mer än 120 000 gånger
  • Anställda har vidtagit mer än 20 000 hälsoåtgärder, börjat med nya hobbies, ökat sin fysiska aktivitet och ägnat mer uppmärksamhet åt livsstilar som att ta pauser och dricka tillräckligt med vatten

”Vi vill främja fysisk aktivitet och välbefinnande för alla. HeiaHeia och den pågående Walk to the Moon-utmaningen har varit en stor framgång: inte mindre än 200 kollegor har gått samman för att heja på oss. Inspirerad av utmaningen har jag lyckats tillryggalägga cirka 1 000 kilometer genom inomhuscykling och promenader.”

Kai Gyllström, verkställande direktör för Arla Finland under de första månaderna av evenemangetRealtidsövervakning av gemensamma mål bidrar också till en känsla av gemenskap

Arla: ett mångsidigt sätt att främja välbefinnande och arbetsförmåga

Tiia Lappalainen ansvarar för frågor som rör arbetsförmåga på Arla, och hon anser att främjandet av gemenskap och hälsosamma livsstilar bland personalen är en viktig del av det övergripande stödet för arbetsförmåga. 

Att arbeta tillsammans är kärnan i vad Arla handlar om. Arla har till exempel flera aktiva personalklubbar. Det finns ett nära samarbete med Mehiläinen, som tillhandahåller företagshälsovårdstjänster, i frågor som rör arbetsförmåga. Arla har också ett starkt fokus på välbefinnande på arbetsplatsen, med omfattande uppmärksamhet på personalens fysiska och kognitiva välbefinnande. Personalen har tillgång till elektriskt justerbara skrivbord, gångmattor, pausgymnastikutrustning, gym och simbassäng etc.

 

Problemet: gemenskap och upprätthållande av det egna välbefinnandet vid risk

Grundpelarna i stödet för arbetsförmågan hotades efter coronapandemin och Arla började leta efter en ny lösning. "Coronan gjorde det till exempel svårt att driva personalklubbar, och det behövdes nya sätt att upprätthålla lagandan. Vi märkte också att omsorgen om vårt eget välbefinnande kom i andra hand. Detta var särskilt märkbart bland kontorsarbetare", säger Tiia. "För produktionen ville vi ta fram verktyg för att stödja personlig aktivitet och för att vårda den 'vi'-anda som har blivit så stark i vårt företag."

 

Ladda ner rapporten om coronapandemins och distansarbetets inverkan på välbefinnandet på arbetsplatsen

Aalto näin etätyö vaikuttaa työhyvinvointiin

 

Tiia berättar att idén kom från Arla i Storbritannien, som hade kommit på ett sätt att stödja samhället. Målet var att nå månen. Det var ett mål på 380 000 kilometer, där man rörde sig tillsammans. "Vi brinner för höga mål, så vi bestämde oss för att nå samma mål med vår mycket mindre finska organisation - vi kan göra det!"

 

Kriterier för välbefinnande: lätt att delta, lätt att organisera

Arla behövde ett verktyg för att genomföra utmaningen: det skulle göra det enkelt för medarbetarna att delta (t.ex. låta dem använda befintliga appar och smarta enheter) och spara tid för organisatörerna. Bland annat var automatisering av övervakningen ett viktigt krav, så att använda Excel, till exempel, var uteslutet.

Välbefinnandeappen HeiaHeia hittades på rekommendation av en nöjd kollega. Enligt Tia har HeiaHeia-produkten ett antal saker som Arla behöver få rätt på:
  • HeiaHeia erbjuder ett omfattande utbud av språkversioner (inklusive finska, svenska, engelska)
  • Enkelt att delta i utmaningar tack vare mobil- och webbläsarversioner
  • HeiaHeia har möjlighet att ansluta smarta enheter (Garmin, Polar, Apple Health, Google Fit, etc.)
  • Enkel spårning av företags- och teammål
  • HeiaHeia-plattformen kan användas för att kontinuerligt främja välbefinnande och gemenskap och kompletterar samarbetet med Mehiläinen, Arlas leverantör av företagshälsovård

Utrullningen genomfördes snabbt och smidigt. Efter fyra månader är det skönt att se resultaten och höra hur målen har uppfyllts.

 

“Det bästa ett företag kan komma på”

Tiia sammanfattar Arlas erfarenhet: "Det bästa har varit att se hur positivt vår fantastiska personal har tagit emot det. Det största tacket för framgången går till all vår personal. Det har uppfattats positivt och en anställd kommenterade till och med att det här är det bästa företaget kan komma på för en coronasituation."

 

Målen uppnådda - ny sammanhållning och aktiv vardag

Målet att främja en värdefull känsla av gemenskap har uppnåtts. Personalen har knutit band på ett positivt sätt över avdelningsgränserna, till exempel genom att hitta nya gemensamma hobbyer. "Man lär sig saker av andra som man inte skulle lära sig vid lunchbordet", säger Tiia, som själv har fått förfrågningar om att spela padel med kollegor hon aldrig träffat tidigare, som har lagt märke till hennes passion för sporten. "I bästa fall involverar spelen personer från flera avdelningar, och man kan börja med att lära känna andra."

 

Människor i olika åldrar och från olika bakgrunder - där även den högsta ledningen föregår med gott exempel

HeiaHeia är inte bara för aktiva och hälsointresserade. "Vi har alla typer av människor från alla åldersgrupper och bakgrunder involverade", förklarar Tiia. "HeiaHeia handlar inte om att tävla mot andra, utan om att motivera människor att göra positiva saker och hitta nya sätt att främja sitt eget välbefinnande."

Välbefinnandeprogrammet har setts som mycket viktigt inom Arla, ända upp till högsta ledningen: till och med på daglig basis utbyts statistik och prestationer med VD. Ledningen har också föregått med gott exempel genom att själva delta aktivt och regelbundet ta upp vikten av välbefinnande med all personal.  

Det ursprungliga målet är också tydligt i åtanke: "Åh, och den där långa, långa resan till månen. Vi har redan kommit mer än halvvägs. Vi har samlat ihop mer än 280 000 kilometer mellan oss. Framgången återspeglas också i de mer än 22 000 hälsokontrollerna och det faktum att de flesta av oss motionerar mer än 2,5 timmar i veckan."

 

 

Lataa sovellus!