Administer x HeiaHeia: Hur bevarar man en känsla av tillhörighet under snabb tillväxt?

Administer 800 x 600
Administer Group är en grupp av sju företag, grundade 1985, som erbjuder ekonomi- och lönetjänster, konsulttjänster och programvarutjänster till företag och kommuner. Administer Group sysselsätter över 700 personer i Finland, Sverige och Estland.

Administer Groups relation med HeiaHeia har varat i flera år och cementerat HeiaHeias roll som en betrodd tjänst som bidrar till välbefinnande och känsla av tillhörighet hos Administer Groups växande personalstyrka, liksom övergången till distans- och hybridarbete. I takt med att Administer Group har vuxit genom förvärv har HeiaHeia spelat en viktig roll för att välkomna nya medlemmar till Administer Group. 

Företagsomfattande, fortlöpande engagemang 

HeiaHeia Pro är en lösning för att ansluta och motivera alla till bättre välbefinnande och laganda. HeiaHeia Pro introducerades för alla anställda i Administer Group 2020, och sedan dess:

  • Alla Administer-anställda har haft tillgång till löpande stöd för välbefinnande i HeiaHeia-applikationen (stödjande gemenskap, digitala program etc.)
  • Individer och team har enkelt kunnat delta i företagsövergripande roliga välbefinnandeutmaningar.

Smidigt löpande samarbete

Med HeiaHeia har Administer Group enkelt kunnat engagera och motivera sitt växande antal anställda i en mängd olika välbefinnandeämnen (från holistiskt välbefinnande till daglig aktivitet). Genom att introducera nya utmaningar med nya motiverande element har det varit enkelt för Administer Group att hålla medarbetarna engagerade i välbefinnandeprogrammet. Ett bra exempel är den senaste utmaningen där Administer Groups team samlade steg och utmanades att resa från Helsingfors till Fuengirola i Spanien för att fira öppnandet av sitt nyaste kontor.

APP_IMAGET (1080 x 900 px)-4

Validerade resultat

Administer Group ser HeiaHeia som en kostnadseffektiv och okomplicerad tjänst för att uppnå två viktiga fördelar:

  1. Upprätthålla sammanhållning och laganda under hög tillväxt och förvärv
  2. Erbjuda samma stöd för välbefinnande till alla anställda oavsett var de arbetar

Dessa fördelar är validerade av data. Tillsammans med HeiaHeia har Administer Group uppnått några verkligt imponerande milstolpar, t.ex.

👍 100 000+ virtuella uppmuntringar utbytta mellan anställda

👣 Hundratals miljoner steg har tagits

📝1000+ digitala välbefinnandeprogram som startats av medarbetare (t.ex. pausgymnastik och löpprogram)

"HeiaHeia har varit en bra och kostnadseffektiv lösning för oss och har uppfyllt våra behov på ett mycket bra sätt"

HR Management Coordinator Milla Scarcia

Värdet av samarbete

Administer Groups långvariga partnerskap med HeiaHeia visar på det ökande värdet av samarbete. Under årens lopp har tjänsten konsekvent stöttat Administer Groups ansträngningar att odla en kultur av välbefinnande och enighet. Administer Groups erfarenhet understryker att HeiaHeia inte bara är ett engångsverktyg för framgång, utan en engagerad partner i ett pågående arbete för att stödja medarbetarnas välbefinnande och känsla av tillhörighet.

“I vår strategi kommer personalen först. För att stödja detta har HeiaHeia en viktig roll i vår vardag.”

HR Director Paula Niemi

Lataa sovellus!